The Antonia Phú Mỹ Hưng. THÔNG TIN & GIÁ BÁN từ CĐT

THE ANTONIA PHÚ MỸ HƯNG Kết nối thành công của dự án căn hộ Midtown và dự án căn hộ The Ascentia được triển khai vào năm 2019. Chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng tiếp tục mở bán dự án Căn hộ kết hợp Thương mại, có tên gọi The Antonia Phú Mỹ Hưng. Đây … Đọc tiếp The Antonia Phú Mỹ Hưng. THÔNG TIN & GIÁ BÁN từ CĐT